Kötelező biztosítás szerződéskötés

 

Az ajánlattétel előtt tisztázni kell, hogy miért szándékozunk kötelező biztosítást kötni:
  • tulajdonszerzés miatt vagy
  • korábbi szerződés felmondása miatt
Ha az új szerződő olyan bizonylatokat vagy igazolásokat mutat be, amelyből megállapítható, hogy a tárgyalt kötelező biztosítás úgy szűnt meg, hogy a gépjármű a szerződő tulajdonában volt, akkor ebben az esetben a szerződőnek kötelessége megfizetni azt a díjhátralékot is, ami a nem fedezett időszakban felmerült. Ez a díjhátralék csak a tárgyévet megelőző év január hónapjának 1. napjától követelhető.
 
A rendszerben megkülönböztetik a teljesen új belépőt az olyan üzembentartótól, aki már rendelkezik kötelező biztosítási szerződéssel. Az új kötelező biztosítás megkötése előtt az előbbiről nyilatkozni is szükséges.
 
Új belépő
 
Aki az elmúlt két évben nem volt szerződője megegyező gépjármű kategóriába tartozó kötelező biztosításnak. Ebben az esetben a bonus-malus besorolás A00.
 
Nem új belépő
 
Ha az elmúlt két évben rendelkeztünk kötelező biztosítás szerződéssel, akkor kártörténeti igazolást kell szereznünk a korábbi biztosítótól. Az új szerződéskor mindenképpen A00 lesz a bonus-malus besorolásunk, de ha benyújtottuk az igazolást, ez módosításra kerülhet. 90 napon belül be kell küldenünk az igazolás, különben M04-es besorolást kapunk, ami a legkedvezőtlenebb.
 
Nem új belépő, de rendelkezik kötelező biztosítással
 
Nem számítunk új belépőnek, ha rendelkezünk kötelező biztosítással, olyan gépjárműre, ami azonos járműkategóriába tartozik. Ilyen esetben attól a biztosítótól kell igazolást kérni, ahol a meglévő szerződésünk él. Az új kötelező biztosítási szerződéshez 90 napon belül kell beküldeni az igazolást, különben M§!-es besorolást kapunk.
 
Kötelező biztosítás szerződés megszűnése díjnemfizetés esetén
Ebben az esetben az üzembentartó csak annál a biztosítónál kötheti meg a fedezetet nyújtó szerződést, ahol az eredeti kötelező biztosítás szerződés a díjnemfizetéssel megszűnt. Tehát az üzembentartónak az új ajánlatát is csak ennél a biztosítónál lehet benyújtani, mert csak ez fogadhatja el.

Ha olyan káreset következik be, ami a díjnemfizetés miatti megszűnést követő 30 napon belül történik, akkor a biztosító köteles kielégíteni a károsultat. Ha ezen túlmutató időszakban történik a káre