Társasházbiztosítás

Kérjen ajánlatot és mi megkeressük az Önnek leginkább megfelelő biztosítást!

Díjszámítás

A teljes körű társasház biztosítás, társasházak a lakóparkok a lakásszövetkezetek számára, az épületszerkezet egészére nyújt vagyon és felelősségbiztosítási fedezetet a teljes épületre, beleértve az épület falazatát, födémszerkezetét, az épületgépészeti részeket (vízcsövek, csatornahálózat, elektromos vezetékek).  Azonban módjában áll a közösségnek olyan biztosítást kötni, mely kizárólag a közös használatban lévő területrészekre vonatkozik. Véleményünk szerint ez nem a legmegfelelőbb megoldás. Ár-érték  arányban a társasház egészére kötött biztosítás ugyanis jobban megéri a lakóközösségnek.


Ki lehet a biztosítás szerződője?

A társasház, lakásszövetkezet, lakóközösség megbízottja( közös képviselője).

Milyen szolgáltatásokat tartalmaz a társasház biztosítás?

A társasházbiztosítás vagyonbiztosítási fedezete általában a legtöbb biztosítótársaságnál az alábbi káreseményekre nyújt fedezetet: tűz, elektromos tűz, robbanás, közvetlen és közvetett villámcsapás, ismeretlen közlekedési eszköz ütközése, légijármű ütközése, földrengés, földcsuszamlás, föld- és kőomlás, ismeretlen üreg beomlása, vihar, a vihar által megrongált tetőzeten, kiszakított nyílászáron, ill. a vihar okozta falazati résen keresztül a viharral együttjáró csapadék által okozott kár, jégeső, hónyomás, árvíz, felhőszakadás, vezetéktörés, idegen tárgyak rádőlése, a szerkezetileg beépített és a nyílászárók üvegezésének törése és repedése. Néhány biztosító kínál olyan terméket is amelyből hiányozhatnak alapvető kockázati elemek, de ezeket mi nem  javasoljuk. A lakóközösség, társasház biztosítás, biztosítási összege az irányadó abban, hogy az adott biztosító mennyit fizet, ha az épület teljes egészében megsemmisül, például egy hatalmas vihar vagy földrengés következtében. Minden egyéb kár a biztosítási összeg %-os arányában értelmezhető.A felelősségbiztosítási (épülethasználói) fedezet esetében a biztosító megtéríti az idegen harmadik személynek okozott személysérüléses vagy dolgokban keletkezett károkat, amelyekért a biztosított, mint a biztosított épület tulajdonosa, használója kártérítési kötelezettséggel tartozik. Manapság már az a biztosító aki piacképes termékkel akar jelen lenni a társasház biztosítási piacon, az bővített felelősség biztosítást épít a szolgáltatásába. Ez annyit jelent, hogy nem csak idegen személynek, hanem a lakók egymásnak okozott kárait is megtéríti. (gyakori példa erre, ha a fölöttünk lévő szomszéd beáztat minket a mosógépe meghibásodása miatt)A vagyon- és felelősségbiztosítási alapfedezeteken túlmenően a különböző kiegészítő kockázatokat a Társasház vagy Lakásszövetkezet határozza meg, így a biztosítási szerződés által nyújtott szolgáltatások köre a kívánt módon szélesre vagy szűkebbre szabható.

Milyen kiegészítők köthetők a társasház biztosításhoz?

A Társasház Lakásszövetkezet döntése alapján, külön díj megfizetése mellett kiegészíthető a biztosítási fedezet betöréses lopás és rablás elemekkel. Biztosítási fedezet alá vonhatók a közös tulajdonú ingóságok, meghatározott feltételek teljesülése esetén pedig a közös tulajdonba tartozó kültéri központi antenna berendezés is biztosítási védelem alá vonható.Rongálási (vandalizmus) károk kiegészítő biztosításával megtérülnek a betöréses lopás, rablás vagy annak kísérlete során okozott járulékos rongálási károk, a kaputelefonokban, elektromos kapukban és liftekben keletkezett rongálási károk a választott fedezet mértékéig.Különleges üvegek kiegészítő biztosításával biztosíthatók a közös tulajdonú és egyben a közös tulajdonon belül elhelyezett különleges (4mm-nél vastagabb v. kirakat) üvegezésekKiegészítő biztosítás köthető a társasházi közös képviselők és társasházkezelők felelősségbiztosítására. E kiegészítő felelősségbiztosítás alapján a biztosító megtéríti azokat a károkat, amelyeket a társasház közös képviselője vagy társasház-kezelője a társasház vagyonában, illetve a tulajdonostársak tulajdonosok vagyonában és életében vagy egészségében okozott azáltal,rolex falsi hogy a tevékenységének szabályait vétkes módon megszegte.

Mire nem terjed ki a társasház biztosítás?

A biztosító, többek között nem téríti meg a környezetszennyezéssel, vagy a hatósági rendelkezésekkel összefüggésben keletkezett károkat, a jogszabály, vagy más biztosítási szerződés alapján térülő károkat, valamint a karbantartás elmulasztásával összefüggésben következtek be. Közös ingóságok vonatkozásában nem biztosíthatók például az alábbi vagyontárgyak: pénz, kéziratok, tervek, adathordozón tárolt adatállományok, érmék, bélyegek, képzőművészeti alkotások. Nem térülnek továbbá a szabadban, illetve nem lezárt helyiségben tárolt, illetve tartott ingóságok kárai (kivéve szemetes edények). Kérjük figyelmesen töltse ki az alábbi űrlapot!

Név jogi vagy magánszemély:*
E-mail cím:*
Telefon:*
Irányítószám:*
Város:*
Közigazgatási cím (utca + házszám):*
Épület típusa:*
Tetőszerkezet típusa:*
Épület építési éve:*
Készültségi fok:*
Lakások össz. alapterülete:* m2   Albetétek / külön tulajdonosok száma: db
Vállalkozások nettó területe: m2   Egységek száma: db
Garázs összterülete:* m2   Egységek száma: db
Épület összértéke:* Ft
Lakásonkénti ingóság: Ft / m2
Biztosítási Kockázatok
Vezetékes vízkár biztosítás: Igen, kérjük Nem kérjük
Tető beázási károk: Igen, kérjük Nem kérjük
Felvonók száma:   Lift rongálás is
Üvegbiztosítás:
Kaputelefon:
Közös tulajdonú ingóságok: Ft
Teremgarázsban saját gépjárművek: Ft

Felelősségbiztosítás: Igen, kérjük Nem kérjük
Harmadik személynek-, lakók egymásnak- okozott káraira

Megjegyzés, kérdés:

Fizetési mód:*
Fizetési ütem:*

Kockázatviselés kezdete:*
Mennyi 3 + 5 + 2?*
(SPAM levelek kiszűrése miatt szükséges)